UNDER CONSTRUCTION

Welcome!

This is the Roger Delmont's official web page. Writer, director, editor.

Here you'll find some of my late works and you'll also get information and updates of my new upcoming projects.

Esta es la página oficial de Roger Delmont. Guionista, director, editor. En esta página podrás ver algunos de sus trabajos más recientes así como obtener noticias de sus nuevos proyectos.

Aquesta és la web oficial d'en Roger Delmont. Guionista, director, editor. En aquesta pàgina podràs veure alguns dels seus treballs més recents així com obtenir notícies dels seus nous projectes.